Your search Results

Here is what we found..

Fördröjd tillfredställelse

På 60-talet gjordes det välkända marschmallovtestet på Stanford University. Filmen visar mer utförligt. Det man testade var barns förmåga att ”motstå en liten och omedelbar

Read More »

Lita på Ränta-på-Ränta

Gör fler val som ger ”ränta på ränta” ”Ränta på ränta-effekten, eller The Compounding Effect” är välkänd inom till exempel investeringssammanhang. Med långsiktigt investerande över

Read More »

Fast, frustrerad, besviken

Fast Frustrerad Besviken Vi har hört dessa ord så många gånger när människor beskriver sig själva.” Fast på samma plats som för ett år sen””Frustrerade

Read More »

Träning är en prioritering

Alltför många individer har alltför många hälsoproblem. Alltför många av dessa har det dessutom av prioriteringsskäl. En del individer tycks inte inse hur mycket tid

Read More »

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy