Se vad som händer i vår community

De vanligaste smärtorna under och efter en graviditet!

De vanligaste smärtorna under och efter en graviditet är ländryggs- samt bäckensmärta. I studier som gjorts visar siffrorna på att 45-73% av kvinnor i norden lider av denna smärtproblematik, och att en av tre kvinnor upplever smärta i ländrygg och/eller bäcken tre månader efter förlossning. Det finns även ett samband mellan hög smärtintensitet och försämrad återhämtning efter förlossning. 

Många kvinnor söker inte hjälp för denna smärtrproblematik, utan väntar helt enkelt tills den gått över av sig själv. Ibland går det över inom några månader, och ibland kan det ta flera år. Det finns tyvärr en del riskfaktorer som kan bidra till långvarig smärta och dessa är: hög ålder, svag muskulatur, otrivsel med sitt arbete samt smärta i ländrygg och bäcken tidigt i graviditeten. 

Ländryggs- och bäckensmärta hos gravida kvinnor har negativ påverkan på deras funktion och välbefinnande och kan hindra dem från att utföra i stort sett alla dagliga aktiviteter. I Sverige är 43% av alla gravida kvinnor  sjukskrivna i minst sammanhängande sju dagar och 17% av dessa uppger att det är pågrund av smärtor i ländrygg och/eller bäcken. 

Detta blogginlägg är en bakgrund till vad som komma skall! Jag kommer att tipsa om två övningar per inlägg varje dag i tre delar fram till fredag denna veckan. Övningarna kommer att hjälpa dig att motverka smärta i ländrygg- och bäcken samt stärka upp omkringliggande muskulatur!
Vi hörs! 

Är du mer intresserad av vad vi erbjuder för träning? Boka ett No Sweat Intro här!

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy