Se vad som händer i vår community

Fördelarna med individuell programmering

Vad innebär en individuell programmering och varför är det suverän investering som kommer att ta din träning till nästa nivå?

Huvudargumenten och de fem största fördelarna med en individuell programmering är följande.

  • Effektiv och säker utveckling
  • Dina målsättningar i huvudfokus
  • Långsiktighet & flexibilitet
  • Coach som håller dig ansvarig
  • Bästa möjliga resultat 

En individualiserad approach gör att din träning baserat på just dina målsättningar är i huvudfokus. Information utifrån intro-konsultationen, den initiala screeningen/testperioden samt den kontinuerligt löpande dialogen mellan oss gör att jag som som coach kan designa din träning så att din utveckling går i rätt riktning framåt på ett säkert och effektivt sätt. Periodiseringen och planeringen i din träning är avgörande för att du ska utvecklas och undvika platåer och/eller skador. 

En individuell programmering är ett långsiktigt projekt där vi arbetar utifrån en tydlig grundplan och ett helhetsperspektiv. Flexibilitet är samtidigt viktigt för justeringar som kan komma att göras pga omständigheter, förutsättningar som ändras i ditt liv. Denna flexibilitet gör att träningen hela tiden kan anpassas och optimeras utifrån just dig. 

Ditt individuella program levereras via TrueCoach. I det ingår även följande;

* Videomaterial till övningar. Progression och genomtänkt plan bakom samtliga delar med tydligt syfte och intention beskriven. 

* Regelbunden dialog på åtminstone veckobasis, kontinuerliga avstämningar och analys/feedback via TrueCoach chattfunktion. Jag besvarar/återkopplar inom max 24h. 

* Månatliga “check-ins” á ca 15min videosamtal. Vi diskuterar föregående period, nuvarande status samt kommande period. 

Detta gör att även om träningen och coachningen sker på distans online utan fysiska träffar så finns en coach som håller dig ansvarig genom en regelbunden kontakt och dialog. 

Om du är intresserad och vill veta mer maila mig på joel@crossfit162west.se för mer info/detaljer kring pris samt hur vi bokar en intro-konsultation. 

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy