Se vad som händer i vår community

Hur ser din berättelse ut?

En spännande del i att vara företagare är att fundera på vilka värderingar vårt företag ska genomsyras av. Utan en moralisk kompass i form av vårt WHY- vad vi faktiskt vill att vårt företag ska bidra till och varför, samt vårt HOW-hur vi ska uppnå detta, är det inte så lätt att ta ställning i olika frågor, vare sig stora eller små. En enkel frågeställning som vi ställer oss själva är:
Vilka slags historier vill vi att folk ska berätta om oss?
Vi är ett företag som är verksamt inom träning och hälsa. Vår ambitiösa vision är att vi vill hjälpa EN MILJON individer att ta bättre beslut kring träning och hälsa. De historier vi vill att man ska berätta om oss ska alltså handla om hur vi inspirerat och motiverat någon att göra förändringar i positiv riktning.
Om du följer oss på sociala medier så ser du att vi gillar att highlighta våra klienters och medlemmars framgångar. Det är nämligen så att framgång smittar av sig så när någon ser att andra lyckas ökar det chansen att även de ska försöka åstadkomma förändringar. Framgång ger också motivation så när vi berättar någons framgångshistoria ökar sannolikheten för att hen ska fortsätta träna och sköta sin kost.
Kraften i berättelser ska inte underskattas. Alla som tränar här hos oss har en berättelse om hinder som övervunnits, tvivel som hanterats, ångest som konfronterats.
Alla har också berättelser om vilka känslor som kommer efter att man faktiskt tagit sig an dessa hinder.
Berättelser om bättre självkänsla, berättelser om familj och vänner som tycker
Vi har valt att uppmärksamma dessa berättelser extra mycket under 60 dagar framåt. Vi kallar det #min162story och du kan se dem på våra sociala medier och på Youtube.

Learn more about our privacy & cookie policy.