Se vad som händer i vår community

Lotorpsmetoden/Hur ofta tänker du på hur du andas?

Lotorpsmetoden

Vår andning:
För att en människa ska överleva behövs konstant tillförsel av syre till alla kroppens organ. Kroppen får syre genom att man andas in syre i lungorna som sedan transporteras ut i kroppen genom blodet. Något man kanske inte tänker på så ofta är HUR det går till att andas och hur otroligt viktigt detta är för att kroppen ska fungera bra! Trots att det är den viktigaste funktionen kroppen har så tar vi den föregivet.

En människa andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst, rygg och magregionen. Det behövs muskler både för att andas in och för att andas ut. Ett andetag bygger på att dessa muskler samverkar på ett bra och effektivt sätt. Vad händer då om dessa muskler INTE fungerar bra!?

Ett vanligt problem, framförallt i samband med stress och andningsrelaterade problem som till exempel hosta och doftallergi, är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att många andningsmuskler utnyttjas dåligt och med tiden blir stelare och orörligare. Oftast är det utandningsmusklerna som framförallt påverkas på detta sätt. Man blir alltså dålig på att andas ut vilket leder till att lungorna aldrig riktigt töms på gammal luft, framförallt koldioxid. Resultatet av detta blir att syreinnehållet i luften i lungorna blir sämre och detta kan leda till problem i kroppen.

Vad är Lotorpmetoden?
Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre. Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar där patienten får hjälp med att verkligen tömma lungorna. Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal.

Evas Hälsohus | Lotorpsmetoden. Lär dig att andas rätt!

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem. Metoden bygger på manuella behandlingsmetoder och för bland annat följande åkommor har den ett mycket gott resultat:

Hosta
Doftallergi
Parfymallergi
Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats

Har du problem med din andning eller är intresserad av att veta mer? Boka din behandling hos våran medicinsk massageterapeut Ebba.

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy