Se vad som händer i vår community

Mindset och lärande

Denna text riktar sig till dig som har barn. Jag kommer att berätta lite om varför rätt mindset är viktigt när man vill lära sig nya saker och hur smart träning kan påverka ditt barns mindset. Du kommer att få med dig lite bra tankar om hur du och dina barn, genom träning, kan hjälpa ditt barn att utvecklas. 

Mindset och lärande 

De senaste åren har forskning om mindset varit på tapeten i den anglo-saxiska världen. En av de mest framstående forskarna heter Carol Dweck, se henne på Ted Talks via denna adress: https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=sv#t30793

Carol forskade på barns förmåga och vilja att ta sig an utmaningar och lösa problem. Det visade sig att vissa barn ”blommade ut” och tog sin an utmaningarna trots att de var svåra att lösa, andra blev ledsna och frustrerade och gav tidigt upp. De som gillade utmaningarna behövde inte nödvändigtvis klara av utmaningarna för att gilla dem, det var snarare själva utmaningarna i sig som de gillade. De kände att de lärde sig av att utmanas helt enkelt, Dweck beskriver detta som ett ”growth mindset” vilket innebär att man tror och inser att man kan utvecklas och lära sig nytt även om det är svårt. Motsatsen är ett ”fixed mindset” vilket innebär att man bär på föreställningen att man antingen är bra eller inte bra på något, det man inte är bra på är det heller ingen idé att träna på. Jämför tex med hur man pratar om ”talang” inom idrott och konstarter av olika slag, eller att man har ”läshuvud” och liknande uttryck. Som du säkert förstår är ett fixed mindset förödande för den som vill lära sig nya saker och det riskerar att hämma en individs utveckling hela livet. 

En annan känd skolforskare heter James Nottingham och han pratar om hur oerhört viktigt det är att i skolan skapa svåra och utmanande lärandesituationer som får eleverna att ”vobbla” som han kallar det. När det blir på riktigt och undervisningen är riktigt utmanande så kittlar det i magen och man känner sig lite osäker, man vobblar Lärare som förstår och anammar dessa principer märker snart att motivationen hos eleverna blir avsevärt högre, samtidigt är skolan en känslig miljö för många barn och det är här träning och idrott kan spela en stor roll. Mindset kan nämligen utvecklas på fler platser än i skolan, oftast lättare och bättre, tro det eller ej!

 Träning och mindset  

Fundera själv, när brukar du fira framgångar mest, efter att ha klarat något SVÅRT eller efter att ha klarat något LÄTT? När man klarat något som man fått kämpa med länge blir man väldigt nöjd med själv och självkänslan växer, denna känsla vill man uppleva igen, eller hur? Det är denna slags känsla men bör försöka frammana i sin träning, en atmosfär av utmaningar och glädjen av att ta sig an själva utmaningen och försöka klara av den. Hur svår utmaningen ska vara är givetvis individuellt eftersom man befinner sig på olika nivåer, därför kan det ofta vara lättare att individualisera på träning än vad det är i skolan när en grupp ofta är 25-30 individer…

Vi skapar denna atmosfär av utmaningar på flera olika sätt men ett av dem är att skapa variation i träningen. Om det alltid är samma övningar slutar det ganska snart att vara svårt, om det alltid är samma SLAGS utmaningar, tex ökad belastning, så slutar det snart att vara utmanande/spännande och blir BARA svårt. Variationen i utmanandet är också viktigt:

  • Ibland får man utmaningar som har med skicklighet och teknik att göra, tex dubbelhopp med hopprep, handstående, tyngdlyftning osv
  • Ibland får man utmaningar som har med balans och koordination att göra, enbenta marklyft, lizard crawl, klättra osv
  • Ibland får man utmaningar som har med tålamod och uthållighet att göra, tex 60 min rodd, enklare övningar sammanvävda till ett riktigt ”grispass” där man får använda sitt ”pannben” som man brukar säga
  • Ibland får man övningar som kräver teamwork
  • Ibland får man övningar som kräver koncentration till max, tex höga box jumps, tyngdlyftning

Poängen är att man kan och behöver utmana på flera olika sätt och på flera olika nivåer. Det räcker inte att bara skapa utmaningarna, en bra coach hjälper också sina adepter att reflektera kring adeptens förmåga att ta sig an utmaningarna. Det är först då man skapar en medvetenhet hos adepten/eleven och det är först då adepten/eleven kan överföra detta mindset in i andra situationer i livet, tex skolan.

Sammanfattning

Det finns mängder av forskning som bevisar träningens positiva effekter på lärande. Hjärnan blir piggare, kroppen orkar mer osv …denna korta text handlar ”bara” om hur en bra träningsmiljö kan bidra till att utveckla ett Growth Mindset och hur detta mindset kan hjälpa i andra situationer i livet. Det är så vi försöker designa vår träning på CrossFit Norrtälje och på CrossFit 162 West

I en kommande text kommer jag att berätta lite om hur du kan ge feedback och beröm till dina barn på ett sätt som uppmuntrar till ett Growth Mindset!

//Per Mattsson

Delägare på CrossFit 162 West, tidigare grundskolerektor

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy