Se vad som händer i vår community

Nystart?

Allt för ofta när vi ska försöka “nystarta” något, till exempel vårt nya liv med goda vanor och massor av träning, så är vi för fokuserade på MÅLET och glömmer att fokusera på STARTEN.

Man brukar säga att det viktigaste för att lyckas med något är att ha MÅLET klart för sig, men James Clear skriver i sin bok “Atomic Habits” att det viktigaste man kan göra är att optimera för en bra START.

Om jag vill bli en person som lever mer hälsosamt kan det bli alldeles för oöverstigligt att se en målbild på en tränad person någonstans ett eller två år framåt. Istället kan det vara lättare att fokusera på vilka de första små stegen är för att BÖRJA BLI en tränad person. Några av de första stegen skulle då kunna vara att titta på grundläggande livsstilsfrågor och börja där.

Vi brukar coacha våra klienter utifrån SEMM-modellen, det står för: Sleap-Eat-Move-Manage.

Sömn-Kost-Rörelse/träning-Stresshantering.

Vad kan vara en LITEN första förbättring vad gäller sömn? Kanske ett svalare och mörkare rum så att du sover djupare?

Vad kan vara en LITEN första förbättring vad gäller kost? Kanske att lägga till grönsaker på tallriken när du äter lunch och middag?

Vad kan vara en LITEN första förbättring när det gäller träning och rörelse? Kanske att söka HJÄLP med just träning och rörelse så du får effektivare träning?

Vad kan vara en LITEN första förbättring när det gäller stresshantering? Kanske att börja med ett veckoschema för att kunna prioritera tid och sysslor?

Vi optimera för en bra START. När dessa fyra små insatser har blivit nya vanor kan vi gå vidare och LÄGGA TILL vanor, James Clear kallar detta för Habit Stacking. Mer om detta i kommande texter

Vill du ha hjälp med bästa möjliga START? Vi är experter på vanebaserad coaching. Jag har dessutom skapat en digital 28-dagars “Atomic Habits Challenge” som du kan testa GRATIS om du hör av dig till oss.

Boka ditt No Sweat Intro redan idag.

//Per

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy