Se vad som händer i vår community

Styrketräning för barn del 3

– Att styrketräning skulle belasta tillväxtzonerna och därmed hämma längdtillväxten är en seglivad myt som jag ofta stöter på, men det finns inga som helst vetenskapliga belägg för detta påstående. Längdtillväxten hos unga tyngdlyftare skiljer sig inte från den hos otränade kontrollgrupper. Ackumulerade forskningsdata visar med all tydlighet att lämpliga styrketräningsprogram inte har några negativa effekter på vare sig längdtillväxt eller tillväxtzoner. Så säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap.


Så, då har vi rätt ut den frågan, styrketräning för barn är alltså inte farligt utan tvärtom, nödvändigt. Dock betyder inte det att vi ska slänga in våra 5 åringar i ett gym tillsammans med tunga skivstänger och benpressmaskiner. Nej, styrketräning för barn kan och bör bedrivas på ett sätt som främjar barnens lärande om och förståelse för den egna kroppen, dess byggnad och funktion. Träningen skall vara på barnens villkor och de skall ha roligt.” och träning ska ske under kontrollerade former.

Hur:

När jag coachar barn jobbar jag på väldigt många olika sätt. Jag coachar både grupper för 3-4 åringar och barn i åldrar mellan 8-10 samt dom grupper vi kallar för teens, 13-18 år.

För dom minsta barnen handlar det om att utforska. Ofta är dom här lektionerna inte alls planerade i detalj. Vi vill främja barnen och följa dom i deras fria fantasi. Jag som coach kan ge dom förutsättningarna men det är alltid barnen som bestämmer dagens spelplan. Det är fantastiskt att se hur ett träningsgolv snabbt kan förvandlas till ett stort hav där man måste akta sig för hajar eller till en djungel där man svingar sig i lianer. Här har vi ofta redskap som rep, lådor, bollar, ärtpåsar, mindre viktplattor och gummiband som barnen kan använda sig av för att bygga upp sina egna banor.

Här handlar det också mycket om att lära sig om samarbete, man hjälps åt att putta tunga föremål, skjutsa varandra på lådor eller hjälpa varandra upp för en högre avsats. Allting kretsar kring leken och oftast är barnen varma, röda o kinderna och sprudlar av positiv energi.

Tiden för att påbörja systematisk styrketräning bör vara beroende av varje enskilt barnes individuella utvecklingsnivå, men 7-8 års ålder kan ses som ett riktmärke. Här börjar vi lite smått introducera movmentskills och teknik inom styrketräning. Vi har fokus på dynamisk styrketräning och att nyttja hela rörelseomfånget, vi vill alltså ha rörelse hela tiden och inte statiska övningar som t.ex. plankan. Detta sker på ett lekfullt sätt och det är inte ovanligt att barnen ofta har gjort många olika styrkemoment utan att dom ens vet om det. Många av barnen har ofta kvar sina naturliga rörelsemönster och mitt mål som kidscoach är att lyckas få barnen att bibehålla dessa rörelser.
Att ha med styrketräning som en naturlig del i en allsidig träning för barn började få genomslag i Sverige för några år sedan. Riksidrottsförbundet tog fram en rapport med riktlinjer för styrketräning för barn 2009. I andra länder har det varit etablerat under längre tid. Amerikanska US Department of Health and Human Services rekommenderar styrketräning för barn minst 3 gånger per vecka och The American Physical Therapy Association (APTA) lyfter i sina riktlinjer som specifikt berör hälsoinriktad träning för barn och ungdomar fram styrketräning. Kanadensiska och brittiska rekommendationer ligger i linje med de amerikanska.
Styrketräning har positiv effekt för alla barn. Det påverkar balans, den motoriska utvecklingen påskyndas, hållningen och motoriken förbättras vilket är viktigare än någonsin nu i det samhälle vi lever i. Att vara stark anses vara en fördel i vardagen och inom olika idrotter varpå barn bör styrketräna på något sätt. VI vill alltid följa och göra det som är bäst för våra barn och genom kontrollerade och anpassade styrkeövningar kan vi hjälpa våra barn att få en så bra start som möjligt för deras kroppar.

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy