Se vad som händer i vår community

Coach-ansvar och klient-ansvar, del 1.

När vi jobbar en och en med individer på gym (benämnda PT-klienter) ser man en del skillnader på människor. Det är ju inget konstigt, tvärtom kallas det ju individvariation. Vi är ju annorlunda, och det är okej.

Vårt jobb som tränare är att utbilda, vägleda, inspirera, och allmänt göra allt i vår väg för att klienten ska vilja komma tillbaka till gymmet nästa gång och självfallet inte skada sig längs resans gång.

Var individs resa är annorlunda. En del människor kommer in och vips hittar sin plats i en 90dagarsintroduktion. Andra människor vill träna med PT eller ensamma ett halvår (eller längre) före de kommer in och fastnar i gruppträningen.

I vår kommunikation med klienter på individnivå brukar vi oftast använda plattformen TrueCoach. TrueCoach har flera inbyggda funktioner för coachen att skriva workouts, samt för klienten att logga workouts. Varje workout kan klarmarkeras och kommentarer kan skrivas in (se exempel nedan):

Exempel på en hemläxa och en workout skriven till en klient.

Vi som coacher vill ju ha data från klienten. Data, eller information, gör sig allra bäst när den är både kvantitativ och kvalitativ! Tittar vi närmre på bilden ovan så ser vi också att individen inte klarmarkerat workoutsen, och heller inte registrerat några resultat. Individen själv kanske loggar den på andra ställen, och kanske tom har exemplariskt minne, men det finns vissa detaljer vi inte vill lämna åt slumpen om vi ska göra träningen mätbar, observerbar och repeterbar!

Tittar vi på exemplet till vänster ser vi en mycket hög detaljrikedom i kommentarerna; sådant är guld!

När hemläxor ges kan vi som coacher också ge ännu mer instruktioner och detaljer, och klienten i sin tur kan svara med både kvantitativ och kvalitativ data: hur många reps samt hur kändes det, liksom.

När vi ger mer utrymme och värdesätter att loggföra träningen, blir det också lättare att skriva gynnsam personlig träning. Det finns förstås dagar när vi är stressade och behöver hem eller till jobbet och ta hand om våra andra liv, men från en tränares perspektiv är denna input guld värd.

Vem är du som klient?

Är du lika metodisk, noggrann och analytisk när det gäller din egen träning som t.ex. med ditt jobb?

Om du vill ha resultat från träningen så kan det krävas extra ansträngning både från PT och klient att göra träningen just mätbar, observerbar och repeterbar. Vi är alla människor, som sagt 🙂

/Coach Henrik

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy