Se vad som händer i vår community

Individuell programdesign i tre steg

När jag skriver individuella träningsupplägg och arbetar med mina klienter så kan man sammanfatta mitt arbete genom följande tre steg och P:n

#1 Prioritera 

Baserat på bakgrund, förutsättningar, behov och mål skapar vi dina prioriteringar för att nå de specifika målen med programmet. 

#2 Periodisera

Utifrån en nulägessituation, krav- och kapacitetsanalys samt kort- och långsiktiga målsättningar periodiseras träningen i olika perioder. Träningen periodiseras och varierar beroende på individen i fråga. Likaså struktur, belastning och fördelning samt givetvis också innehållet i träningen. 

#3 Planera

I samråd med klient och utifrån deras förutsättningar, livssituation samt diskussion kring hur olika faktorer påverkar träningen skapas insikt i hur programmet kan effektiviseras och optimeras. En detaljerad och skräddarsydd individuell planering kan göras utifrån förståelse för klientens mål, förutsättningar, prioriteringar och behov. 

 

Jag använder data från intro-konsultationen, initiala screeningen, månatliga “check-ins” och utifrån den löpande regelbundna dialogen samt tester/återtester i den löpande träningen för att kunna designa det mest optimala upplägget för just dig just nu. 

 

Vill du ta din träning till nästa nivå? Maila mig på joel@crossfit162west.se om du är intresserad och vill veta mer så bokar vi in en inledande intro-konsultation. 

 

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy