Se vad som händer i vår community

Individuell programdesign i tre steg

När jag skriver individuella träningsupplägg och arbetar med mina klienter så kan man sammanfatta mitt arbete genom följande tre steg och P:n

#1 Prioritera 

Baserat på bakgrund, förutsättningar, behov och mål skapar vi dina prioriteringar för att nå de specifika målen med programmet. 

#2 Periodisera

Utifrån en nulägessituation, krav- och kapacitetsanalys samt kort- och långsiktiga målsättningar periodiseras träningen i olika perioder. Träningen periodiseras och varierar beroende på individen i fråga. Likaså struktur, belastning och fördelning samt givetvis också innehållet i träningen. 

#3 Planera

I samråd med klient och utifrån deras förutsättningar, livssituation samt diskussion kring hur olika faktorer påverkar träningen skapas insikt i hur programmet kan effektiviseras och optimeras. En detaljerad och skräddarsydd individuell planering kan göras utifrån förståelse för klientens mål, förutsättningar, prioriteringar och behov. 

 

Jag använder data från intro-konsultationen, initiala screeningen, månatliga “check-ins” och utifrån den löpande regelbundna dialogen samt tester/återtester i den löpande träningen för att kunna designa det mest optimala upplägget för just dig just nu. 

 

Vill du ta din träning till nästa nivå? Maila mig på joel@crossfit162west.se om du är intresserad och vill veta mer så bokar vi in en inledande intro-konsultation. 

 

POPULAR POSTS

BOKA EN KOSTNADSFRI KONSULTATION

Prata med en coach om dina mål och hur du kan uppnå dem.

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.